Ορθοπεδική ή Ορθοπαιδική

Από μακρού χρονολογείται διαμάχη σχετικά με την ορθή γραφή της ειδικότητας. Ήδη προπολεμικά, στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, αναφέρονται και οι δύο εκδοχές και μάλιστα τα αντίστοιχα λήμματα υπογράφει ο τότε υφηγητής της Ορθοπεδικής Α. Ι. Κονταργύρης {ΑΚ (αρχικά). Ορθοπαιδία ή ορθοπεδική. Κονταργύρης ΑΙ (ο ίδιος). Ορθοπεδία ή ορθοπεδική. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα, Πυρσός, α.χ., τόμ. 19ος, 57}. Η διαμάχη δεν λέει να κοπάσει, παρά την έκδοση ακόμα και ειδικής μονογραφίας {Μαρκέας ΝΓ. Η μάχη της διφθόγγου στην Ορθοπαιδική. Αθήνα, Κωνσταντάρας 2014}.

Η πρώτη εκδοχή με -ε- ετυμολογείται από την «ορθοπέδη», κατ’ αναλογία με την τροχοπέδη και την χειροπέδη, επίσης συστήματα συγκράτησης αλλά με διαφορετικό σκοπό, πρώτο συνθετικό «ορθό» και δεύτερο συνθετικό «πεδάω-πέδηση», ήτοι διορθώνω-συγκρατώ με μηχανήματα. Η ορθοπέδη αποτελεί το σήμα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας – ΕΕΧΟΤ, αλλά και πλείστων άλλων ορθοπεδικών εταιρειών ανά την υφήλιο. Επομένως, η ετυμολογία είναι αυταπόδεικτη, «what you see is what you get» και η σύνδεση με το λογότυπο είναι αυτονόητη.

Η δεύτερη εκδοχή με -αι- προκύπτει από το αναφερόμενο ως πρώτο σύγγραμμα παιδο-ορθοπεδικής κατεύθυνσης του Nicolas Andry «LORTHOPÉDIE OU LART DE PREVENIR ET CORRIGER DANS LES ENFANS LES DIFFORMITÉS DU CORPSA BRUXELLES Chez GEORGE FRICX… 1743» και ενισχύθηκε με την υιοθέτηση του σήματος «Ορθόν Παιδίον», γραμμένο σε ανοικτό πάπυρο, από την Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών – American Academy of Orthopaedic Surgeons. Ωστόσο, στο σενάριο αυτό, η ετυμολογία ΔΕΝ είναι αυταπόδεικτη, «what you see is NOT what you get» και η σύνδεση με το λογότυπο, στο οποίο εξακολουθεί να απεικονίζεται η τροχοπέδη, ΔΕΝ είναι αυτονόητη.

Ο καθένας δικαιούται να έχει τη δική του άποψη και προτίμηση, ειδικά όταν υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση. Όμως, με δεδομένο το λογότυπο των περισσότερων Ορθοπεδικών Εταιρειών ανά την υφήλιο, μεταξύ των οποίων η Ελληνική και η Κυπριακή, και κυρίως την αρχική εικονογράφηση στο σύγγραμμα του Andry, το οποίο απεικονίζει ορθοπέδη, η ετυμολογία είναι προφανής και η γραφή θα πρέπει να εναρμονίζεται {Μαρκέας, 2014, 20-21, αναφερόμενος στα γλωσσολογικά επιχειρήματα διαπρεπούς φιλολόγου: «…προϊόν παρετυμολογικής σύνδεσης με το πέδη, σαν να σήμαινε η λέξη…». Ένας χριστιανός δεν βρέθηκε να δείξει στον περιώνυμο φιλόλογο το σήμα της ΕΕΧΟΤ, να του υποδείξει ότι ακριβώς αυτό σημαίνει και να του επισημάνει την υποχρεωτική σύνδεση ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο;}.

Προσωπικά, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η πέδηση και τα παιδία να συνδυασθούν στο ίδιο λογότυπο, γνωστό και ως Λαζαρόσημο – Lazarou logo, με τα τέσσερα Λαζαράκια, να αναπαύονται στη σκιά του σκολιωτικού αναπτυσσόμενου δένδρου, το οποίο απαιτεί την ορθοπέδη του, τον κηδεμόνα του, προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά.