Επικοινωνία-Ωρωπός

Διεύθυνση Ιατρείου Ωρωπού:

Καισαρείας 1 και Αργυρουπόλεως

Ωρωπός 19015

Τηλέφωνο: 229 5033 999

Κινητό:        697 4198 222

email:info@lazarougeorge.gr