Αρχική

Η Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της ειδικότητας, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων. Αφορά το σύνολο του σκελετού χωρίς να περιορίζεται στα οστά, αλλά καλύπτει και τις αρθρώσεις, τους τένοντες, τους μυς, τα νεύρα και τα περιφερικά αγγεία. Άλλωστε μία άλλη ονομασία της ειδικότητας, αλλά και τίτλος του γνωστότερου ορθοπεδικού περιοδικού, είναι η Χειρουργική Οστών και Αρθρώσεων.

Η Ορθοπεδική σαφέστατα έχει θέση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς ο ορθοπεδικός καλείται να καλύψει όλη την παθολογία του μυοσκελετικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι πάντα σε επιφυλακή για άλλες σοβαρότερες παθήσεις, οι οποίες συνηθέστατα υποδύονται μυοσκελετική συμπτωματολογία.
Στο επίπεδο ενός σύγχρονου και καλά οργανωμένου ορθοπεδικού ιατρείου γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζεται πλήρως κάθε περίπτωση τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Με τη χρήση του συστήματος Achilles Insight της General Electric μπορεί να γίνει ποσοτική εκτίμηση της οστικής αντοχής και ενδεχομένως έναρξη θεραπείας οστεοπόρωσης επί παθολογικών τιμών, ενώ η σωστή και πλήρης διαχρονική παρακολούθηση των πασχόντων από μεταβολικά νοσήματα των οστών διασφαλίζεται μέσω της τήρησης λεπτομερούς αρχείου.

Με τη χρήση πλατφόρμας πελματογράφου της εταιρείας Comex μπορεί να γίνει ποσοτική εκτίμηση τόσο της στάσης όσο και της βάδισης, αλλά και διόρθωση της παθολογίας με χρήση ειδικά κατασκευασμένων ορθωτικών πελμάτων.

Με τη χρήση του συστήματος LogicBook της General Electric και τη χρήση γραμμικής κεφαλής Linear, κατάλληλης για τον έλεγχο αγγείων και μυών, μπορεί να τεθεί η διάγνωση σε πλήθος παθήσεων του μυοσκελετικού. Ωστόσο ορθότερη διατύπωση αποτελεί όχι η διάγνωση αλλά η απεικονιστική επιβεβαίωση της ήδη τεθείσας κλινικής διάγνωσης, η οποία προκύπτει παραδοσιακά από τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα των διαγνωστικών υπερήχων είναι η καθοδηγούμενη παρακέντηση αρθρώσεων ή κύστεων, όπως η παρακέντηση κύστεως Baker ή οι ενδαρθρικές εγχύσεις στο ισχίο.
Ορθοπεδικές μικροεπεμβάσεις, όπως συρραφή τραυμάτων αλλά και πλήρης συντηρητική αντιμετώπιση καταγμάτων με χρήση συνθετικού γύψου (Scotchcast, 3M) αποτελούν διαδικασία ρουτίνας.

Ωστόσο το κυριότερο σύμπτωμα για το οποίο αναζητείται η συνδρομή του ορθοπεδικού παραμένει ο πόνος. Η επιτυχής αντιμετώπιση του πόνου αποτελεί το ζητούμενο και πριν καταφύγει κανείς σε χειρουργικές μεθόδους, θα πρέπει να έχει εξαντλήσει το θεραπευτικό οπλοστάσιο των συντηρητικών μεθόδων. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή του βελονισμού, είτε στην παραδοσιακή κινεζική μορφή του είτε στη δυτική-βιοϊατρική εκδοχή του, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό. Προφανώς ο βελονισμός δεν μπορεί να αναστρέψει ανατομικές βλάβες. Ωστόσο τα οφέλη του βελονισμού έχουν αρχίσει να αναγνωρίζονται και με βάση το πρότυπο της τεκμηριωμένης ιατρικής (evidence based medicine), καθώς καλά σχεδιασμένες μελέτες αποδεικνύουν στατιστικώς σημαντική βελτίωση της συμπτωματολογίας και ύφεση του πόνου.