Ηλεκτροβελονισμός

Ο ηλεκτροβελονισμός αποτελεί μια ειδική εφαρμογή του βελονισμού, κατά την οποία ασκείται συνεχής ερεθισμός μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένες από τις βελόνες που τοποθετούνται. Με μια σχετικά απλή γεννήτρια σταθερού ή εναλλασσόμενου ρεύματος ή συνδυασμού των δύο εξασκείται συνεχής ερεθισμός σε μέχρι έξι ζεύγη βελονών με διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής. Έχει ιδιαίτερη ένδειξη στην αντιμετώπιση του πόνου, καθώς θεωρείται ότι ενισχύει την αναλγητική δράση του βελονισμού.

Υπάρχουν διαφορετικές σχολές τόσο ως προς την επιλογή των σημείων όσο και ως προς το πρωτόκολλο εφαρμογής. Ιστορικά πρωτοεφαρμόστηκε στην Γαλλία τον 19ο αιώνα, όταν θεωρήθηκε σκόπιμο να συνδυαστούν οι δύο, νεωτεριστικές τότε μέθοδοι. Μνημειώδεις θεωρούνται οι εργασίες του JS Han, από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ενώ βίβλος του ηλεκτροβελονισμού θεωρείται το σύγγραμμα του: Mayor DF. Electroacupuncture: A Practical Manual and Resource. Elsevier 2007.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: